Zaujímavý

Čo je experiment s dvojitým oslepením?

Čo je experiment s dvojitým oslepením?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

V mnohých experimentoch existujú dve skupiny: kontrolná skupina a experimentálna skupina. Členovia experimentálnej skupiny dostávajú konkrétne študované liečenie a členovia kontrolnej skupiny nedostávajú liečbu. Členovia týchto dvoch skupín sa potom porovnajú, aby sa určilo, aké účinky je možné pozorovať pri experimentálnej liečbe. Aj keď pozorujete určitý rozdiel v experimentálnej skupine, jedna otázka, ktorú môžete mať, je: „Ako vieme, že to, čo sme pozorovali, je kvôli liečbe?“

Keď položíte túto otázku, skutočne uvažujete o možnosti číhajúcich premenných. Tieto premenné ovplyvňujú premennú odozvy, ale robia to spôsobom, ktorý je ťažké odhaliť. Experimenty s ľudskými subjektmi sú zvlášť náchylné na číhajúce premenné. Dôkladný experimentálny návrh obmedzí účinky číhajúcich premenných. Jednou z obzvlášť dôležitých tém pri navrhovaní experimentov sa nazýva dvojito slepý experiment.

Placebo

Ľudia sú úžasne komplikovaní, čo znemožňuje pracovať s nimi ako subjektmi experimentu. Napríklad, keď dávate subjektu experimentálne lieky a vykazujú znaky zlepšenia, aký je dôvod? Môže to byť liek, ale môžu mať aj určité psychologické účinky. Keď si niekto myslí, že dostal niečo, čo ho zlepší, niekedy sa zlepší. Toto je známe ako placebo efekt.

Na zmiernenie akýchkoľvek psychologických účinkov jedincov sa niekedy kontrolnej skupine podáva placebo. Placebo je navrhnuté tak, aby sa čo najviac priblížilo prostriedkom podania experimentálnej liečby. Avšak placebo nie je liečba. Napríklad pri testovaní nového farmaceutického produktu by placebom mohla byť kapsula, ktorá obsahuje látku, ktorá nemá žiadnu liečivú hodnotu. Pri použití takého placeba by subjekty v experimente nevedeli, či dostali alebo nedostali lieky. Každý, v ktorejkoľvek skupine, bude mať pravdepodobne psychologické účinky, keď dostane niečo, čo považuje za liek.

Double Blind

Aj keď je použitie placeba dôležité, týka sa iba niektorých potenciálnych premenných číhajúcich. Ďalším zdrojom číhajúcich premenných je osoba, ktorá lieči. Poznanie, či je kapsula experimentálnym liekom alebo vlastne placebom, môže ovplyvniť správanie človeka. Dokonca aj najlepší lekár alebo zdravotná sestra sa môžu správať odlišne k jednotlivcovi v kontrolnej skupine v porovnaní s niekým v experimentálnej skupine. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť tejto možnosti, je zabezpečiť, aby osoba, ktorá podáva liečbu, nevedela, či ide o experimentálnu liečbu alebo placebo.

Experiment tohto typu sa považuje za dvojito slepý. Hovorí sa tomu, pretože dve strany sú o experimente v temnote. Subjekt aj osoba podávajúca liečbu nevedia, či subjekt v experimentálnej alebo kontrolnej skupine. Táto dvojitá vrstva minimalizuje účinky niektorých premenných číhajúcich.

Objasnenie

Je dôležité zdôrazniť niekoľko vecí. Subjekty sú náhodne priradené k liečenej alebo kontrolnej skupine, nemajú vedomosti o tom, v ktorej skupine sú a ľudia, ktorí podávajú liečbu, nepoznajú, v ktorej skupine sú ich jedinci. Napriek tomu musí existovať nejaký spôsob, ako zistiť, ktorý subjekt je v ktorej skupine. Mnohokrát sa to dosiahne tým, že jeden člen výskumného tímu zorganizuje experiment a pozná, kto je v ktorej skupine. Táto osoba nebude interagovať priamo s predmetmi, nebude to mať vplyv na ich správanie.