Avíza

Pochopenie koeficientu Gini

Pochopenie koeficientu Gini


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Giniho koeficient je numerická štatistika používaná na meranie príjmovej nerovnosti v spoločnosti. Vyvinul ho taliansky štatistik a sociológ Corrado Gini začiatkom 20. rokov 20. storočia.

01 z 05

Lorenzova krivka

Na výpočet Giniho koeficientu je dôležité najprv pochopiť Lorenzovu krivku, ktorá je grafickým znázornením nerovnosti príjmu v spoločnosti. Na vyššie uvedenom diagrame je znázornená hypotetická Lorenzova krivka.

02 z 05

Výpočet koeficientu Gini

Po vytvorení Lorenzovej krivky je výpočet Giniho koeficientu veľmi jednoduchý. Koeficient Gini sa rovná A / (A + B), kde A a B sú uvedené na vyššie uvedenom diagrame. (Niekedy je Giniho koeficient vyjadrený ako percento alebo index, v takom prípade by sa rovnal (A / (A + B)) x 100%.)

Ako je uvedené v článku Lorenzovej krivky, priama čiara v diagrame predstavuje dokonalú rovnosť v spoločnosti a Lorenzove krivky, ktoré sú ďalej od tejto diagonálnej čiary, predstavujú vyššie úrovne nerovnosti. Preto väčšie Giniho koeficienty predstavujú vyššie úrovne nerovnosti a menšie Giniho koeficienty predstavujú nižšie úrovne nerovnosti (t. J. Vyššie úrovne rovnosti).

Aby bolo možné matematicky vypočítať oblasti regiónov A a B, je všeobecne potrebné použiť počet na výpočet oblastí pod Lorenzovou krivkou a medzi Lorenzovou krivkou a diagonálnou čiarou.

03 z 05

Dolná hranica koeficientu Gini

Lorenzova krivka je diagonálna 45-stupňová línia v spoločnostiach, ktoré majú dokonalú rovnosť príjmu. Je to jednoducho preto, že ak každý zarába rovnaké množstvo peňazí, 10% ľudí z dolnej časti zarába 10% z peňazí, 27% ľudí z dolnej časti zarába 27% peňazí a tak ďalej.

Preto je oblasť označená A v predchádzajúcom diagrame rovna nule v úplne rovnakých spoločnostiach. To znamená, že A / (A + B) sa tiež rovná nule, takže dokonale rovnaké spoločnosti majú Giniho koeficienty nula.

04 z 05

Horná hranica koeficientu Gini

K maximálnej nerovnosti v spoločnosti dochádza, keď jedna osoba zarobí všetky peniaze. V tejto situácii je Lorenzova krivka nulová až na pravú hranu, kde vytvára pravý uhol a ide do pravého horného rohu. K tomuto tvaru dochádza jednoducho preto, že ak má jedna osoba všetky peniaze, spoločnosť má až 0% z príjmu, až kým sa nepridá posledný človek, v tomto okamihu má 100% z príjmu.

V tomto prípade sa oblasť označená B v predchádzajúcom diagrame rovná nule a Gini koeficient A / (A + B) sa rovná 1 (alebo 100%).

05 z 05

Gini koeficient

Spoločnosti vo všeobecnosti nezažívajú dokonalú rovnosť ani dokonalú nerovnosť, takže Giniho koeficienty sú zvyčajne niekde medzi 0 a 1 alebo medzi 0 a 100%, ak sú vyjadrené v percentách.


Pozri si video: 5 znakov opotrebenia brzdového kotúča. AUTODOC (Smieť 2022).