Život

Ako vytvoriť graf v programe Microsoft Excel

Ako vytvoriť graf v programe Microsoft Excel

01 z 06

Vložte údaje

Táto podrobná príručka vám ukáže, ako vytvoriť graf pomocou programu Microsoft Excel.

Existuje šesť jednoduchých krokov. Môžete prejsť z jedného kroku na druhý výberom z nižšie uvedeného zoznamu.

Začíname

V tomto návode začíname predpokladom, že ste zhromaždili štatistické údaje alebo čísla (údaje), ktoré použijete na podporu svojej výskumnej práce. Svoj výskumný materiál zlepšíte vytvorením grafu alebo grafu, ktorý poskytne vizuálnu reprezentáciu vašich zistení. Môžete to urobiť pomocou programu Microsoft Excel alebo iného podobného tabuľkového programu. Môže vám pomôcť začať tým, že sa pozriete na tento zoznam pojmov používaných v tomto type programu.

Vaším cieľom je ukázať vzorce alebo vzťahy, ktoré ste objavili. Ak chcete vygenerovať graf, musíte najskôr vložiť čísla do polí, ako je to znázornené na obrázku vyššie.

V príklade študent vykonal prieskum medzi študentmi vo svojej domácej izbe, aby určil obľúbený domáci predmet každého študenta. V hornom riadku zadal študent témy. Do riadku pod vložil svoje čísla (údaje).

02 z 06

Otvorte Sprievodcu grafom

Zvýraznite políčka, ktoré obsahujú vaše informácie.

Prejdite na ikonu Sprievodcu grafom, ktorá sa zobrazuje v hornej a strednej časti obrazovky. Ikona (malý graf) je zobrazená na obrázku vyššie.

Po kliknutí na ikonu sa otvorí okno Sprievodca grafom.

03 z 06

Vyberte typ grafu

Sprievodca grafom vás požiada o výber typu grafu. Máte na výber niekoľko typov máp.

V spodnej časti okna sprievodcu sa nachádza tlačidlo ukážky. Kliknutím na niekoľko typov grafov sa môžete rozhodnúť, ktorý z nich je pre vaše údaje najvhodnejší. Ísť do ĎALŠIE.

04 z 06

Riadky alebo stĺpce?

Sprievodca vás vyzve, aby ste vybrali riadky alebo stĺpce.

V našom príklade boli údaje vložené do riadkov (zľava doprava).

Keby sme naše údaje vložili do stĺpca (hore a dole), vybrali by sme „stĺpce“.

Vyberte "riadky" a prejdite na ĎALŠIE.

05 z 06

Pridajte názvy a štítky

Teraz budete mať možnosť pridať text do svojho grafu. Ak chcete, aby sa titul zobrazil, vyberte kartu označenú TITULY.

Zadajte názov. Ak si nie ste v tejto chvíli istí, nebojte sa. Vždy sa môžete kedykoľvek vrátiť a upraviť všetko, čo robíte neskôr.

Ak chcete, aby sa v grafe zobrazovali názvy predmetov, vyberte kartu označenú OZNAČENIA ÚDAJOV, Môžete ich tiež upraviť neskôr, ak ich potrebujete objasniť alebo upraviť.

Zaškrtnutím a zrušením začiarknutia políčok zobrazíte ukážky, ako vaše možnosti ovplyvnia vzhľad vášho grafu. Jednoducho sa rozhodnite, čo bude pre vás najlepšie. Ísť do ĎALŠIE.

06 z 06

Máte graf!

V sprievodcovi môžete pokračovať v postupe dozadu a dopredu, až kým nezískate graf presne tak, ako chcete. Môžete upraviť farbu, text alebo dokonca typ grafu alebo grafu, ktorý chcete zobraziť.

Ak ste so zobrazením grafu spokojní, vyberte položku FINSIH.

Graf sa zobrazí na stránke Excel. Zvýraznite graf a vytlačte ho.

Pozri si video: Základy grafů v Excelu. EduTV (Septembra 2020).