Avíza

Ako previesť kilogramy na gramy

Ako previesť kilogramy na gramy

Problém:

Koľko gramov je v ôsmom kilogramu?

Riešenie:

Na 1 kilogram je 1 000 gramov.

Nastavte prevod tak, aby požadovaná jednotka bola zrušená. V tomto prípade chceme, aby g bola zostávajúca jednotka.

Hmotnosť vg = (hmotnosť v kg) x (1 000 g / 1 kg)

Všimnite si, ako bude jednotka kilogramov zrušená v tejto rovnici.

Hmotnosť vg = (1/8 kg) x 1000 g / kg

Hmotnosť vg = (0,125 kg) x 1 000 g / kg

Hmotnosť vg = 125 g

Odpoveď:

V ôsmej kg je 125 gramov.

Pozri si video: Gram Kilogram Tona DOKUMENTARAC - HD (Septembra 2020).