Nový

8 dôvodov, prečo sú chemické reakcie dôležité

8 dôvodov, prečo sú chemické reakcie dôležité

Chemické reakcie sú najdôležitejšími typmi udalostí vo vesmíre. Vďaka chemickým reakciám rastliny rastú, produkujú ovocie a stávajú sa kompostom pre nové rastliny. Je to kvôli chemickým reakciám, ktoré ľudia (a všetky ostatné zvieratá) rozmnožujú, trávia, rastú, liečia a myslia. Čo presne sú chemické reakcie? Prečo sú také dôležité?

Čo sú chemické reakcie

Prvky sú základné látky, ktoré tvoria hmotu vo vesmíre. Každý prvok je chemická látka. Prvky, ktoré tvoria väzby, sa nazývajú molekuly. Napríklad molekula kyslíka má dva atómy kyslíka. Chemické reakcie sa vyskytujú, keď molekuly interagujú a menia sa. Väzby medzi atómami v molekulách sa rozpadajú a sú reformované novými spôsobmi.

Chemické reakcie sú jadrom doslova každého biologického procesu vo vesmíre. Hviezdy sa tvoria kvôli chemickým reakciám; naše slnko sa zapálilo kvôli chemickým reakciám v jeho jadre. Život sa na Zemi vyvíjal v dôsledku chemických reakcií. „Kruh života“ je vo svojom srdci rad chemických reakcií. Dokonca aj naša schopnosť myslieť a pohybovať sa je výsledkom chemických reakcií, ktoré sa vyskytujú v našom tele.

8 dôvodov, prečo sú chemické reakcie dôležité

Chemické reakcie sú dôvodom existencie na Zemi a samozrejme sú dôvodom, prečo sme schopní klásť otázky. Navyše:

  1. Chemické reakcie spôsobujú vznik nových foriem látok. Aj keď jadrové reakcie môžu tiež spôsobiť novú hmotu, takmer všetky látky, s ktorými sa stretávate v každodennom živote, sú výsledkom chemických zmien.
  2. Chemické reakcie nám pomáhajú pochopiť vlastnosti hmoty. Štúdiom spôsobu interakcie vzorky s inými látkami sa môžeme naučiť jej chemické vlastnosti. Tieto vlastnosti sa môžu použiť na identifikáciu neznámeho exemplára alebo na predpovedanie toho, ako môžu rôzne typy látok navzájom reagovať.
  3. Pozorovaním chemických reakcií sme schopní porozumieť a vysvetliť, ako funguje prírodný svet. Chemické reakcie premenia jedlo na palivo pre vaše telo, spôsobia, že ohňostroj exploduje, spôsobí, že sa jedlo pri varení zmení, spôsobí, že mydlo odstráni špinu a ešte oveľa viac.
  4. Vzrušujúce a zábavné chemické reakcie vzbudzujú záujem o vedu. Tieto demonštrácie povzbudzujú ľudí klásť otázky a môžu ich viesť k vedeckým povolaniam.
  5. Chemické reakcie nám pomáhajú riešiť zločiny a vysvetliť záhady. Napríklad analýzou vzoriek krvi a tkanív je polícia schopná identifikovať páchateľov trestných činov. Chemické reakcie sú tiež nástrojmi, ktoré používame k dnešnému dňu v fosíliách, analyzujeme staré materiály a lepšie porozumieme spôsobu života našich predkov.
  6. Pozorovaním chemických reakcií vo vesmíre dokážeme identifikovať a opísať ďalšie planéty. Môžeme dokonca určiť, ktoré planéty a mesiace budú pravdepodobne schopné udržať život.
  7. Oheň, najdôležitejší objav uskutočnený ľuďmi, je jednoducho chemická reakcia.
  8. Bez chemických reakcií by sa nič nezmenilo. Atómy by zostali atómami. Nové molekuly by sa nevytvorili. Žiadny organizmus nemohol žiť. Keby hmota nereagovala s inou hmotou, vesmír by bol veľmi nudný!