Zaujímavý

Socratická irónia

Socratická irónia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Socratická irónia je technika používaná v Sokratickej metóde výučby. Irónia je komunikačná technika používaná vtedy, keď niekto povie niečo, čo vysiela správu, ktorá je v rozpore s doslovnými slovami. V prípade sokratickej irónie by Sokrates mohol predstierať, že si myslia, že jeho študenti sú múdri, alebo by mohol zneuctiť svoju vlastnú inteligenciu, ako keby predstieral, že nepozná odpoveď.

Podľa článku "Socratická irónia" v Oxfordský slovník filozofie (Simon Blackburn. Oxford University Press, 2008), sokratická irónia je „Sokratesova dráždivá tendencia chváliť svojich poslucháčov, pričom ich podkopáva, alebo znevažovať svoje nadradené schopnosti, keď ich prejavujú“.

Niekto, kto sa pokúša použiť sokratickú ironiu, by mohol znieť ako starý televízny detektív Columbo, ktorý vždy znevažoval svoj vlastný talent, aby si podozrivého myslel, že je idiot.