Recenzia

Čo sú to žiariace pilulky?

Čo sú to žiariace pilulky?

Radiačné pilulky sa môžu podávať v prípade jadrových havárií, jadrových útokov alebo v priebehu určitých rádioaktívnych lekárskych ošetrení. Tu je pohľad na to, čo sú pilulky na žiarenie a čo v nich je.

Opis radiačných tabliet

Radiačné pilulky sú tablety jodidu draselného, ​​bežnej soli. Jodid draselný je zdrojom jódu v potrave. Práškové žiarenie funguje tak, že saturuje štítnu žľazu stabilným jódom, takže rádioaktívne izotopy jódu nie sú potrebné, a preto ich telo nevstrebáva.

Jodid draselný alebo KI je účinný pri ochrane štítnej žľazy vyvíjajúcich sa plodov, dojčiat, detí a mladých dospelých pred rozvojom rakoviny štítnej žľazy pred vystavením izotopom jódu.

Dávka jodidu draselného je účinná 24 hodín. Tablety však nechránia pred akoukoľvek inou formou ožiarenia a nechránia ani žiadny iný orgán. Nemôžu zvrátiť škody, ktoré sa už vyskytli. Radiačné pilulky nie sú účinné pre osoby staršie ako 40 rokov, pretože ich činnosť štítnej žľazy nespôsobuje, že budú vystavené pôsobeniu jódu rádioizotopu veľa.

Alternatívy radiačnej pilulky

Existujú prírodné alternatívy k tabletkám s jodidom draselným. Zdroje jódovej blokády absorpcie nežiaducich rádioizotopov jódu v potrave. Jód môžete získať z jodizovanej soli, morskej soli, riasy a morských plodov.

Existuje radiačná tabletka na všeobecné použitie?

Nie, neexistuje žiadna tabletka, ktorá by vás ochránila pred ožiarením. Najlepším spôsobom je odstrániť kontaminovaný odev a sprchu a odstrániť rádioaktívny materiál. Žiarenie môže byť blokované fyzickým oddelením sa od jeho zdroja materiálom, o ktorom je známe, že blokuje tento typ žiarenia. Napríklad môžete blokovať alfa žiarenie listom papiera. Stena bude blokovať alfa žiarenie. Olovo sa používa na blokovanie x-žiarenia. Energia žiarenia určuje, čo budete musieť použiť, aby ste zabránili expozícii.